୪୫ ବୟଶର ସେକ୍ସୀ ଭାଉଜ ବିଆ ଭିତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ (45 Bayasa Ra Sexy Bhauja Bia Bhitare Mo Banda)

Setebele Mu Bbsre Job Kare Au Saptahare Thare Gaon Ku Fere Dine Kintu Mu Dui Dina Agaru Palai Asichi Ghara Kichi Jaruri Kama Paeen Mo Bhai Keu Kamare Baharaku Jaithanti Mu Ghare Thare Au Ama Chota Paribar Thanti Ama Ghara Thu Dui Ghar Chadi Jane Bhaujanka Ghra Se Dekhibaku Gori Au Gedi Pray 5ft Bhali Height Hebee Au Gol Motal Cheheara Au Tike Moti Streeloka Tankar Tini Jhia Au Gote Sana Pua Se Mo Sahita Praya Bele Cricket Khele Au Moti Streeloka Mor Bahut Pasand Tankar Age Setbele Pray 45 Bhali Heba Tathapi Se Bahut Sexy Laganti Tanku

Mu Praya Mo Bakiti Bhauja Dake Se Bi Bahut Bhala Streeloka Hasa Khusi Mijajra Sedina Kan Hoichi Tankar Balada Hajichi Au Tanka Husband Durare Kama Karanti Au Rati 9 Re Feranti Pray Time Au Dine Dine Sethi Rahijanti Au Tankar Sana Pua Te Au Saba Sana Jhia Ghare Thae Mu Sehi Bata Dei Jautihilaa Bele Pacharili Ama Balada Asinahi Tumar Asichi Ki Se Kahile Na Kahile Suna Badalgaon Re Bodhe Rahijaithiba Karan Sethi Balada Godai Bandhuchanti Mu Kahile Kan Kariba Se Kahile Jadi Na Aniba Tebe Kanjihuda Ku Neijibe Au Setharu Tumaku 100 Tanka Dei Anibaku Padiba Ta Mu Kahile Tume Kan Kahucha Kahile Suna Tume Au Mu Jiba Nei Asiba Balada Au Bhai Bhouni Ghare Thanti Karan Sehi Time Barsa Dina Dhan Gacha Tike Tike Bada Hoigalani Sethipaeen Bodhe Balada Bandhithibe Se Kahile Chala Tebe Pilamane Ghare Thantu Au Setebelaku Praya Sandhya 6ta Heba Se Au Mu Tourch Dhari Chailu Ama Nai Bandha Ade Andhar Rati Barsa Tike Tike Heuthae Chata Gote Neithilu Ama Chaka Parihoichu Au Tike Jor Barsa Arambha Hoigala Se Kahile Kan Kariba Barsa Jor Chalilani Ghraku Ferijiba Na Mu Kahili Suna Ame Ta Adhe Oda Hoigaleni Ferile Kan Heba Je Se Kaahile Heu Tebe Chala Tankari Chatare Mu Chalithae Au Tanka Bangiri Gandi Hali Hali Mo Gandi Re Bajuthae Au Pakharu Ete Moti Tagdi Suna Gori Ki Dekhi Mo Mana Khali Uchhana Heuthae Gehibaku Au Mu Jani Jani Tanka Deha Re Ghasi Heuthae Au Barsa Jor Jor Kari Arambha Hoigala Au Ame Pray Adha Rasta Re Hoithau Na Agaku Ghra Na Pachaku Ghara Pray 1.5km Distance Re Ghara Thae Andhar Rati Se Tourch Tiputhanti Au Mu Chata Dharithae Tankar Chota Chata Duijana Tapare Se Moti Mu Bi Adha Oda Hoijauthae Mu Lungi Pindhithae Au Lungi Adha Teki Pindhili Au Se Bi Saree Prya Adha Teki Teki Gote Hata Re Dhari Chaluthanti Au Kahile Aji Ame Diar Bhauja Bhala H***Ana Re Padile Balada Kemti Thiba Kejani Ei Barsa Kichi Budhi Bata Disuni Mora Tanka Tan Tan Katha Suni Mo Banda Pura Tengi Uchhana Gehiba Paeen Au Tank Agora Jangha Guda Torch Aluare Mote Besi Jantrana Deuthae Bhabuthae Bhaujankara Kete Bada Kala Mach Mach Budu Budia Balua Bia Hoithiba Pray Mo Dui Hatare Jagahebani Au Tanka Gata Re Mo Banda Hajijiba Mu Au Sambhali Napari Mo Lungi Pray Pura Teki Dei Chalithae Au Mo Banda Khali Fan Fan Hoi Haluthae Se Kintu Najar Karinathanti Katha Kahi Kahi Chalithanti Sehi Samayare Tanka Tourch Hataru Khasipadila Au Tale Padigala Andhr Rati Kan Dekhajauchi Au Se Bi Padi Libhigala Mote Auri Mouka Miligala Kahile Tourch Kude Gala Mu Kahile Ruha Ame Basi Padi Khojiba Au Barsa Random Gaji Deuthae Tanka Gandi Pata Saree Pura Oda Hoijaithae Chota Chata Mor Bi Lungi Praya Oda Hoijaithae Se Jemiti Nainchanti Mu Tanka Deha Re Jani Jani Mo Banda Ku Jor Ki Ghasideli Se Kintu Jani Parunthanti Karan Se Mote Bahut Biswas Karanti Se Nai Padi Khojile Paile Nahi Mu Kahili Pachaku Dekha Se Jemti Pacha Hoichanti Mu Tatkhyant Tanka Gandi Pataru Chida Hoi Mo Banda Ku Tanka Gandi Sidhare Jor Jor Genju Thae Se Kahile Kani Mu Kahile Dekha Mu Chata Nai Deuchi Mu Jani Jani Tanka Aga Pataku Chata Nai Deuthae Kahile Han Munda Oda Heujauchi Aji Bahut Dasa Padigala Ama Diar Bhaujanku Mu Kahili Kan Kariba Asichanti Jetebele Jaha Heu Nei Kari Jibaku Padiba Mu Tanka Upare Pura Bhara Dei Chata Nai Deithae Tanka Munda Ade Au Mu Pura Pura Tanka Upare Nadhi Hoi Padi Banda Ku Tanka Oda Saree Ku Tike Tike Teki Dei Pray Jangha Sandhirre Mo Banda Ku Genjuthae Sa Kahile Kahi Miluni Au Tike Nai Pada Se Kahile Mor Anta Darj Hue Kan Kariba Tourch Kuade Gala Se Jemti Au Tike Nahichanti Tanka Gandi Pura Mo Banda Sidhare Au Mu Mu Tanka Oda Saree Au Tike Teki Dei Tanka Kala Mach Mach Budu Budia Balua Bia Re Mo Band Pura Jai Bajila Se Bodhe Janiparile Au Kahile Aji Milibani Ei Adha Batare Kan Kariba Kahi Chida Hoigale Au Tanka Luga Mo Banda Upare Teki Hoi Thae Mu Tanka Pachare Chida Hoithae Mu Kahile Suna Au Tike Agaku Jai Goda Mari Dekhiba Ki Se Kahile Han Emit Goda Maru Maru Tanka Goda Re Tourch Bajila Au Miligala Setebelaku Pray 7.30 Bhali Hebani Au Adha Bata Thae Kahile Eithi Khali Amaku Adhaghanta Galani Tourch Khojare Kan Kariba Mu Kahili Au Alpa Bata Chala Au Se Bi Chalile Mu Chalilit Tanka Sahita Barsa Tike Tike Kami Jaithae Kintu Jhip Jhip Heuthae Se Kahile Aji Ketebele Feriba Ame Mu Kahili 10ta Rati Hoijiba Se Kahile Pilaguda Kan Karuthibe Mu Kahili Semane Rosei Kari Nischarya Rakhithibe Se Kahile Han Je Semane Paribe Mu Kahili Byasta Kan Paeen Tahele Mu Ta Gale Khaibi Au Emiti Chaluthau Kintu Mo Bandagaram Jama Tike Bi Kami Nathae Au Mu Jani Jani Puni Lungi Teki Deli Au Mobanda Ku Tanka Age Age Haluthae Tanka Tourch Re Pura Dekhidele Se Kahile Kan Karuchu Tu Mu Kahili Barsa Chatuchi Nua Lungita Kadua Hoijiba Se Kahile Kan Langala Hoi Chalibu Na Kan Mu Kahili Kiye Achi Je Tume Au Mu Ethi Au Kiye Dekhuchi

Tume Bhauja Acha Kan Kichi Asubidha Heba Na Kan Se Kahile Nahi Je Kintu Mote Tike Kharap Laguchi Mu Kahili Bhauja Tumaku Bhauja Kan Bhai Jama Karanti Nahi Se Kahile Jaa Chatara Ta Ei Abahdra Katha Guda Ei Timre Tor Mu Kahili Na Sata Kuha Kahile Han Ebe Se Mote Pila Soithibe Uthi Chadijaanti Dine Mo Pua Dekhidela Mote Se Langlaa Hoi Gehuthibar Mu Auri Tengeideli Banda Se Kintu Gali Gali Dekuthanti Mo Kalia Mach Mach Banda Ku Mu Thik Jai Paruthe Se Kahile Kan Karibi Jeetebel Hata Dhari Baha Hoichi Heba Mu Kaheili Ebe Bi Heuchi Se Kahile Kete Pacharucha Chatara Bhali Sei Abhadra Katha Guda Mu Kahili Na Semti Pacharili Se Kahile Tume Bi Auri Abhadra Jani Jani Lungi Teki Banda Tengei Dei Bhauja Ku Dekhaucha Nuha Mu Kahili Bhauja Mor Bahut Icha Helani Tumr Ei Katha Suni Se Kahle Na Na Kemit Heba Mu Kahili Suna Ethi Kiye Achi Je Au Tapare Tume Bodhe Operation Hoijaithiba Se Kahile Haan Mu Kahili Gehi Gehi Tuma Bia Fadi Dele Bei Chua Hebani Se Kahile Taboli Kan Tume Mote Na Na Baba Mote Dara Laguchi Mu Kahili Kichi Hebani Se Kahile Ohh Sethipaeen Mu Jetebele Tourch Khojuthili Au Tume Jani Jani Mo Jangha Sandhire Genjuthila Mu Thik Janiparili Sethipaeen Uthipadili Mu Kahili Bhauja Suna Au Mu Sambhali Paruni Se Kahile Mu Kana Karbi Je Mu Kahili Tike Semit Nai Pada Se Kahile Naa Na Mu Eka Eka Chalijibi Tume Jaa Chatara Heuthiba Au Kaha Sahita Mu Kintu Tanku Kahili Please Tike Naipada Se Tike Naichanti Ki Nahi Mu Tank Gora Gora Basta Bhali Golgal Gora Gandi Ku Teki Deli Ki Drusya Au Tanka Hata Ru Tourch Nei Asli Etebada Gora Gandi Dekhi Mo Munda Golamal Heuthae Se Kahile Kan Dekhucha Mu Kahili Ketebada Gandi Tumar Bhauja Se Kahile Kan Drusti Karideucha Tuma Bhali Hoichi Na Kan Khai Pee Semti Chehera Karichia Na Au Kahili Tume Au Tike Nai Pada Se Nai Padile Tanka Kala Mach Mach Budu Budia Balua Fapula Janha Pari Bia Dekhagala Oh Ki Sundar Manoram Drushy Kahile Sun Khali Dekh Karibuni Mote Jama Mu Kahli Na Kahi Nai Padi Tanka Bia Re Muha Purai Dei Kukur Bhali Chaku Chaku Kari Chatili Se Kahile Kan Karuchi Kukur Bhali Kan Khaijauchu Gandhia Jininsa Guda Mu Kahili Gandhia Jinisa Guda Mote Bhala Lage Kahi Mo Naka Ku Tanka Bia Kana Re Purai Deuthae Au Kadhi Anuthae Mo Naka Pura Nalua Pach Pach Hoigalani Setebelaku Kahile Kan Chatra Bhali Heuchu Aji Balda Ketebele Aniba Eithipaeen Mote Daki Anichu Mu Au Sambhali Na Pari Tanku Nai Dei Mo Banda Ku Nei Tanka Kala Mach Mach Budu Budia Balua Fapula Janha Pari Biare Banda Ku Tike Deichi Bhus Ki Pasigala Pura Mula Jae Se Kahile Tahele Tu Sesaku Mote Gehilu Heu Jetebele To Sahita Asichi Jaha Karibu Mu Kahili Na Check Karuchi Tuma Kala Mach Mach Budu Budia Balua Fapula Janha Pari Biare Galuchi Ki Nahi Se Kahile Kan Kahili Authare Kahilu Mu Kahili Han Kahuchi 10thar Kahibi Kahi Kala Mach Mach Budu Budia Balua Fapula Janha Pari Bia…….. Kala Mach Mach Budu Budia Balua Fapula Janha Pari Bia …….. Kala Mach Mach Budu Budia Balua Fapula Janha Pari Bia Kahiil Se Hasi Hasi Kahile Chatara Hoigalu Au Mu Jor Dar Tanka Basta Bhali Gandi Halai Halai Gehili Au Kahili Tiek Agaku Chala Se Chaluthanti Au Mu Gehuthae Kala Mach Mach Budu Budia Balua Fapula Janha Pari Bia Ku Se Kahile Mote Aji Chadibuni Etedina Pare Bia Paichu Kan Chadibu Balda Pachake Gharaku Jaantu Tu Kintu To Kama Hasal Karibu Mu Kahili Naa Bhauja Khali Check Karuchi Kahile Kan Hela Etebele Jae Gehiluni Kan Na Check Karuchu Heu Chatara Tahele Sun Mu Tike Check Karibi Ki Mu Kahili Kan Se Kahile To Kala Bhalua Kukar Banda Ku Mu Kahili Kemti Kahile Chad Mote Kahuchi Mu Jtmeti Chadili Se Basi Padi Mo Banda Ku Pura Akhi Buji Buji Ice Cream Chati Khaila Pari Khai Chalile Mu Kahile Chada Se Kahile Ebe Kasta Heuchi Na Mu Kaile Baharijiba Tuma Patire Se Kahile Jama Chadibini Au Jor Jor Chatibare Lagile Au Mu Jor Kari Tanka Patiru Kadhi Anili Au Tapare Se Tanka Saree Onta Jae Tekidele Eda Gola Motal Gora Basta Bhali Gandi Halai Halai Asile Emit Drusya Dekhi Mu Anandare Bibhore Hoijauthae Tapre Se Asi Mosamnare Lagigale Au Mo Banda Ku Nei Tanka Bia Fatare Galei Dele Mu Tike Nai Padili Au Mo Banda Pura Tanka Biare Mula Paryanta Galigala Au Se Mote Kundhai Dhari Thia Thia Pach Pach Awas Kari Tanka Kala Mach Mach Budu Budia Balua Fapula Janha Pari Bia Ku Pachar Pachar Kari Gehichalithanti Belebele Jor Kari Gote Jhatka Deuthanti Au Kahuthanti Aji To Banda Ku Ghoti Ghoti Bharta Karibi Emit Gehi Chalile Au Mo Kana Ku Kamudi Deuthanti Mu Bahut Hit Hoi Jauthae Mu Bi Kich Kam Nuha Tanka Bada Bada Boitalu Bhali Dudha Mula Ku Chatuthae Se Ahuri Hit Hoi Jor Jor Gehi Chalithanit Emit20 Min Pare Puni Barsa Arambha Hoigala Se Kahila Chata Tip Nahel Oda Hoijiba Heu Sun Ebe Chal Balad Paeen Jiba Asila Bee Jaha Kariba Tapre Ame Duhe Kandhare Hata Paka Paki Hoi Kundha Kundhi Hoi Andhara Re Tourch Mari Mari Chalithau Bele Bele Tanka Bia Gata Anguli Purai Mu Chatuthae Chinisira Chatila Bhali Se Kahila Kan Laguchi Mu Kahili Bahut Bhala Se Kahile Ete Abhadra Heigaluni Jani Jani Mote Gehibu Boli Anichu Mu Jane Heu Chal Tapare Ame Gaon Re Pahanchilu Setebleku Rati Prya 9 Ta Helani Balada Sabu Galena Amar Duiti Balada Thanti Ame Pagha Dhari Bandhilu Balda Ku Au Tanku Paisa Dei Balada Dhari Chalilu Kichi Bata Gala Pare Puni Barsa Arambha Hoigala Se Kahile Kan Kariba Aji Joga Bhala Nahi Ete Barsa Manias Oda Hoi Katiri Galani Heu Sun Tu Gote Kama Kar Bala Duitaku Tu Dhar Mu Chata Dharuchi Mu Seya Kali Se Mo Sahita Tanka Gandi Bajei Bajei Chalithanti Mu Kahili Bhauja Mor Puni Gehibaku Ichha Helani Se Kahile Han Tor Rasa Bahari Nahi Nischay Garam Thiba Eya Kahu Kahu Mu Dhad Ki Bann Hata Nei Kari Tanka Kala Mach Mach Budu Budia Balua Fapula Janha Pari Biare Purai Deli Se Kahile Mote Aji Maribu Mu Au Sambhali Na Pari Sethi Balada Duitaku Ghacha Re Bandhideli Sethi Pura Nichatia Rasta Kehi Sepate Prya Ratihele Jaanti Nahi Tapare Barsa Rati Rasta Bi Mohram Au Gati Rasta Au Tanku Sehi Canal Kabat Upar Chatana Re Soi Deli Barsa Tike Heuthae Mu Setebelaku Hit Hoijaithae Au Mo Banda Pura Thia Tanka Bia Re Tike Chhepa Lagai Deli Au Tanka Bia Re Dui Anguli Purai Jor Jor Galeili Upar Tala Se Kahuthanti Katuchi Mu Ahuri Jor Galeili Tapare Mobanda Ku Tike Chhepa Lagai Tanka Biare Galeili Tanka Biare Pura Mula Jaee Galigala Etebada Kala Mach Mach Budu Budia Balua Fapula Janha Pari Bia Re Mo Banda Khali Pasuthae Bahurthae Se Kahuthanti Sun Barsa Re Oda Hoijiba Mu Kahili Heu Tike Oda Hele Tumar Body Ahri Sexy Laguchi Kahi Kahi Gehichalithae Tapare Pray 25 Min Pare Mor Sabu Bija Tanka Bia Bhitare Chadideli Se Kahile Sun To Bija Mo Biare Gale Mor Kichi Hebani Karan Mu Operation Hoichi Tapare Mu Tanka Fapula Dudha Ku Chuchimili Basi Padi Kichi Samaya Hasakhusi Hoi Kundha Kudhi Hoi Basila Pare Ame Duhe Balada Pagha Dhari Chaillu Setebelaku Praya Rati 10 Helani Asi Ghare Pahachila Bela Ku Tanka Ghare Pila Mane Soipadithile Se Kahile Suna Ebe Tote Kebe Bi Samaya Hele Kahibu Tuma Farm House Badire Jahi Gala Gali Heba Tapare Dina Kar Katha Mu Tanka Sahita Bahut Jordar Gehichi Rahili Aga Reply Dele Mu Kahibi Rahili.

Note: All Stories And Characters Posted On This Website Are Completely Fictional And Are Intended For Children Over The Age Of 18. If You Would Like To Share Some Of Your Experience With Us, You Can Send It By Clicking On Post Your Story Or By Mailing It To Our Mail Id. Your name and Mail Id Will Be Kept Completely Confidential As Long As You Are Safe.

Our Mail Id:- Xnxxstoriesin@gmail.com

Post Your Story

Post a Comment

1 Comments

  1. Any ladies can call me for xxx
    I am a play boy 9861415831

    ReplyDelete