ମୁଁ ଗେହିଁବା ପାଇଁ ଖୁଡୀଙ୍କୁ ବୋଉ ପଟେଇଲା (Mun Gehiba Pain Khudinku Bou Pateila)

Life ସରିଯିବା ଆଗରୁ
ଏହିପରି ମନରେ ଉଠୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରପାଆନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ରେ ତେବେ ଡ଼େରି କାହିକି ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ଆପ୍
DOWNLOAD NOW

Mu Rinku.Mu Samastnku Namaskar Karuchi . Mu Pacha Story (  Mo Bou Dudha Bia Kala Pagal )  Share Karithili Kemiti Mo Bou Ku Genhithili.. Jeun Mane Se Story Padhinahti Semanku Mor Anurodh Semane Mo Story Padhantu. Apana Manaku Kahithili Next Story Mu Kemit Mo Khudi Ku Genhithili Aji Kahibi A Story Re..

Eithi Pain Bou Mote Help Karithila Khudi Nku Raji Kareiki.. Abe Mu Kahani Kahuchi . Ta Agaru Mo Parichaya Dauchi. Mo Name Rinku, Khudinka Name:-Mira,Age-38, Dudha Size-34, Gandi-90. Se Dekhibku Mo Bou Tharu Sundra Au Gora .Tanku Jiye Dekhiba Genhibku Eacha Heba Tar.

Tanka Height-5ft 1inch. Mu Bou Pakhku Jai Pacharili Bou Tate Kahithili Khudi Nka Katha Kn Hela. Bou Kahila Hmm Ta Saha Katha Heichhi Au Tike Time Lagiba Pateibku.

Mu-Tahele Au Kete Din Tanka Katha Bhabi Haleibi.

Bou-Au Besi Din Nuhe.Tu Tike Time De Mote.

Mu- Hau Bou. Setedin Jaye Tate Genhiki Santa Karibi Mo Bandku.

Bou- Tor Ate Kn Pain Banda Uthuchi Genhibku To Khudi Ku. Mote T Genhuchu .

Mu- Mu Khudi Nku Dekhiki Rahiparuni Au. Tankr Jou Dudha Heichi.

Bou-Hau Hau Tu Jaa To Kama Kar Mote Rosei Karibku De

Mu-Hau Tu To Kama Kar.

Mu Seithu Asili Vari Ta Pakharu. Dekhili Khudi Rosei Karuchnti. Mu Tanka Pakhku Gali. Au Pacharili-: Mu-Kn Karucha Khudi?

Khudi-Rosei Karuchi Au Kn Karibi. Ama Kama T Rosei Kariba .

Mu- Na M Khudi Kiye Kahila Khali Rosei Karibku Chaliba Bulibku Jiba Market.

Khudi-Na M Emt Majak Re Kahili. Mu Tanka Dudha Ku Dekhuthaye. Se Basiki Rosei Karuthile.. Tankr Black Bra Strip Dekha Jauthila. Mu Bhabili Au Ketedin Emt Rahibi . Kichi Na Kichi Gote Karibku Padiba Mote. Bou Ku Kahi Kichi Lava Nhi. Se Bahutdin Lageideba .

Mu Seuthu Asiki Mo Room Ku Gali. Emt Basiki Bhabili . Gote Idea Asila Mo Mundku. Mu Jaiki Bou Pakhe Hajir. Bou Bathroom Jiba Boli Baharuthila.

Mu -Bou Tate Gote Katha Kahibi

Bou-Hmm Kaha Jaldi Mor Let Heuchi.

Mu-Mu Gote Idea Bhabichi Kemit Khudi Nku Genhibi.

Bou-Kn To Idea?

Mu-Tor Mor Janiki Ginha Gehi Heba Jemit Khudi Dekhiparibe.

Bou-Hele Kemit?

Mu-Dada Joudina Ghre Nthibe Sedina Khela Kariba.

Bou-Hau,Mu Jauchi Gadheiki Ase. Ta Pare Emt Kichi Din Gala, Setedin Jaye Mu Bou Ku Genhiki Maja Neuthili. Mo Bou B Mote Jama Mana Kareni. Se Bedhei Khali Kuhe Tu Khali Mote Genhiki Santi Kare. To Khudi Ku Pare Genhibu.. Emiti Kichi Din Gala Pare Se Dina Asila..

Mo Peusi Ghre Kichi Kama Thila Boli Dada Ta Ghrku 2-3din Pain Jibe Boli Kahile. Mu A Katha Sunki Pura Khusi. Dada Kahile Rinku Chalunu Peusi Ghraku Jiba 3din Pare Asiba Ta Kama Dama Sariki. Mu Mana Kali.. Dada Kahile Thik Achhi Mu Kali Jibi.

Tu Mote Bus Stand Re Chadiki Asibu Kali 10 Am Re. Mu Kahili Hmm Mu Jibi Chadiki Asibi.. Next Day Dada Nku Gali Chadibku .. Chadiki Asiba Bele Market Ru Khudinka Pain Chena Jhili Aniki Asili.. Ghrku Asi Dekhe T Khudi Kain Dekha Jaunhti..

Bou Ku Pacharili Khudi Kuade. Bou Kahila Se Gadhauchi Boli.. Mu Khudi Nku Dakili . Khudi Bathroom Ru Kahile Kn Hela. Mu Kahili Tama Pain Gote Bhala Jinisa Anichi Jaldi Gadheiki Asa Khaiba. Khudi Kahile Hau Tk Ruha Mu Asuchi.. 10min Pare Gadheiki Asile Khudi.

Mu Semit Bahare Basithili Khudi Khali Saya Pindhiki Asile.. Mo Pakhe Chida Heiki Kahile Kn Anicha Kuha. Mu Kahili Tame 1st Luga Pindhiki Asa Ta Pare Debi . Khudi Tanka Room Ku Gale. Au Kabat Ta Semit Band Karidele.. Mu Bhabili Vitaru Patu Band Karidele Bodhe..

Mu Jaiki Kabat Ku Tk Mela Kariki Dekhe T Kabata Kholigala.. Mu Tk Kabata Fankare Dekhili Khudi Se Saya Ku Khali Pindhile.Ta Pare Panty Pundhile Red Ta,Au Red Bra,Red Blouse,Ta Pare Luga. Mu Dekhiki Mo Banda Pura Thia Heigla.. Mu Ta Pare Gadheibku Gali.

Au Khudi Katha Bhabiki Halei Deli.. Ta Pare Gadheiki Asili.. Khudinku Mitha Deli. Se Pura Khusi.. Mu Kahili Tme Ate Kama Karucha Na Seithi Pain Tma Pain Anichi. Khudi Hasiki Kahile Thau Au Kuhani. Tama Bou Nku B Dia. Mu Kahili Tame Dakiki Dia..

Ta Pare Khudi Bou Ku Dakile Bou Asila..Mu Seuthu Gala Bele Bou Ku Kahili.Bou Tu Abe Katha Heiki Pata. Mu Ghra Vitaraku Gali Au Sunili Tanka Katha …:

Bou- Kaha Mira Kain Dakilu.

Khudi-Mitha Khaibku Dakili Apa.

Bou-Mu T Daily Mitha Khauchi. Au Kn Khaibi.

Khudi-Kou Mitha .Kiye Anithila.

Bou-Na Loo Mu Micha Re Kahili.

Khudi-Rinku Aji Anithile Aku.

Bou-Ohh..Se Tokar T Kichi Kama Nhi Khali Mitha Khauchi Se.

Khudi- Kejani Kn Pain Aji Anile.

Bou-Mira Tate Rakesh Ph Kare Ke Nahi?(Rakesh Mo Dada).

Khudi-Hmm Karithile Gadi Re Basithile.

Bou- Tate Mo Diara Khusi Re Rakhuchi Ti?

Khudi- Kain Kn Hela Ki?

Bou-Naa M Emt Pacharili. Au Se Karuchi K Nhi Tate?

Khudi- Hmm Smt Kebe Kebe Tanka Eacha Hele.

Bou- Last Tym Kebe Karithila?

Khudi-Kali Ratire Pa Karithile J. Hele Jaldi Sarigala .

Bou-Tu Santi Heinu Ki?

Khudi- Se Kebe Santi Karuchnti J Kali Karibe.

Bou- Kain Tar Kn Heichi.

Khudi- Kejani Kam Tym Karuchnti. Mor Uthila Belaku Tankr Heijauchi. Mu Au Kn Karibi. Mo Bhagya Kharap.

Bou-Tate Jou Bra Panty Deithili Tu Taku Pindhiki Ta Pakhku Jau K Nhi?

Khudi-Hmm Jaye . Hele Kn Hba.. Tankr Sei Gote Time. Kichi Change Hebar Nhi Loo Apa

Bou-Hau Chale Sabu Thik Heijiba .

Ta Pare Se 2jana Uthiki Rosei Karibku Gale.Mu Soipadili Tk.. 2 Ta Belaku Uthiki Khaili.. Ta Pare Tv Dekhili. Bou Khudi Khaiki Asile. Khudi Kahile Mu Jauchi Soibi Kahi Tanka Room Ku Gale . Mu Bou Ku Kahili A Heuchi Suajaka Milichi. Abe Mu Tate Genhibi.

Khudi Janile Tu Tanku Raji Kareibku Besi Tym Lagibni. Bou Kahila Hmm Thik Katha. Ame Maa Pua Room Ku Asilu.. Mu Bou Ku Dhariki Kiss Kali. Se B Mote Kala.. Mu Tar Sabu Kholi Deli. Se Mor Sabu Kapada Kholidela.. Mu Bou Ku Kahili Mu Tate Kala Bele Tu Besi Jorse Chileibu.

Se Hmm Marila. Mu Taku Suaideli. Au Ta Bia Chatili. Se Khali Aaaahhhhhhaaaaa Aaaahhaaa Hela.. Mu Ta Bia Re Mo Banda Pureiki Genheli Se Khali Chileila. Jmt Khudi Nku Suna Jiba Sound.. 15min Pare Mote Lagila Kiye Ama Kabata Pakhre Thia Heiki Dekhuchi Amaku.

Mu Smt Bou Ku Genhichali Thaye.. Bou Smt Patikari Chilauthaye.. Bou Kahila Jorse Genhe Maghia .To Bou Bia Phadi De.. Mu Kahili Hmm Mo Randi Bou To Bia Mela Karidebi.. Mu Jorse Genhuthye.. 5min Pare Mor Mall Baharigla Ta Bia Re. Mu Ta Upare Soipadili..

Se B Mote Dhariki Soipadila.. Mu Dekhili Kabata Pakhre Khudi Chali Gale Tanka Room Ku.. Bou Kahila To Khudi Dekhila K Nhi. Mu Kahili Hmm Dekhiki Gale.. Tu Aji Patei De . Aji Ratire Mu Gemhibi Khudi Nku.. Bou Hmm Kahi Luga Pindhiki Bahararku Gala .

Mu Soipadili Smt Towel Pindhiki.. Mu 4 Ta Belaku Uthila Belaku Dekhili Khudi Au Bou Katha Heuchnti Bahare.Au Khudi Hasuchnti.. Mu Jaiki Pacharili Kn Pain Hasucha Khudi? Kn Heichi?

Khudi-Nai Emt Hasuchi.

Mu-Bou Kn Heichi Ki ?

Bou-To Khudi Aji Mitha Besi Khaideichi T Seithi Pain Hasuchi.

Khudi- Hm Rinku . Tame Jou Mitha Anithila Au Tma Bou Nku Khuauthila T . Seithi Pain Dekhiki Gaduthili. Mu Mane Mane Bhabili Khudi Pura Reddy Achnti Ginha Khaibku.Bou Bodhe Sabu Kahideichi..

Mu-Khudi Tame Khaibaki Mitha Au.

Khudi-Hmm Eacha T Heuchi Khaibku.

Bou- Aji To Khudi Ku Bhalse Tk Mitha Khuaidebu. Se Kete Din Hela Mitha Khaini.

Mu- Hau Aji Ratire Khuaidebi.. Ta Pare Mu Market Gali Bulibku.. Evng Re Gharku Ferili. Mu Jaiki Bou Ku Pacharili.

Mu- Bou Kn Heichi Ki, Aji Tu Khudi Nku Sabu Kahidelu Ki?

Bou-Mu Kichi Kahini. Se Mote Sabu Kahila.

Mu- Kan Kahile?

Bou-Se Dekhiki Asi Soithila. Mu Jetebele Baharku Asili Mote Pacharila. Apa Tme Kn Karuthila Ghra Vitare.

Bou- Tu Sabu Dekhideichu Na Kn Mira

Khudi- Hmm Apa Maa Pua Ginha Genhi Heuthila .

Bou-Au Kn Karibi Mo Bia T Galu Karuchi . Rinku Bapa T Basre Thare Asiki Galu Maridei Jauchnti. Puni Mo Bia Galu Heuchi. Kmt Sambhaliki Rahibi. Seithi Pain Rinku Ku Kahi Mo Galu Maruchi.

Khudi- Se Pa Tama Pua.

Bou-Pua Hele Kn Hela Tar Kn Banda Nhi. Taku Kn Genhiki Eacha Heuni.

Khudi- Jadi Bahare Janibe Kn Kahibe Amaku Sabu.

Bou- Bahara Loka Kiye Kain Janibe. Tu Khali Janichu. Tor T Puni Galu Heuthiba Bia. Rakesh T To Galu Mariparuni. Tu Rinku Thu Ginha Khaiki Galu Maride. Kehi Kichi Janibeni

Khudi-Hele Rinku Kn Raji Hebe.

Bou- Tu Jadi Kahibu Mu Rinku Ku Kahibi Tate Genhiba

Khudi-Hau Tanku Kuha Mo Bia Galu Marideba.

Bou- Thik Achhi Aji Ratire To Pakhku Patheibi.

Khudi- Hau Apa. Tame Mo Mana Katha Bujhiparila.

Bou- Hau Chade To Katha Aji Bujhibi Ratire Chinta Kareni.

Mu- Thanku Bou Tu Khudi Nku Pateidelu Aji. Mu Taku Gote Kiss Kali Ta Dudhaku Chipi Dei Asili. Bou Kahila Aji Ratire To Khudi Ku Bhlse Genhibu. Se Bichari Bahut Din Hela Ginha Khaini. Mu Kahili Tu Chinta Kareni. Mu Khudi Katha Bhlse Bujhibi.

Tanku Au Kebe Kichi Abhba Rahibni. Ta Pare Mu TV Dekhili Basiki.. Bou Au Khudi Rosei Kale .. Ratire Khailu Sabu Misiki.Khai Sariki Mu Mo Room Ku Gali ..Se 2 Jana Khauthile..

Mu Mo Room Re Mob Dhari Wp Re Chat Karuthili.. Setebele Ku Rati 10 Ta ..Kichi Samaya Pare Bou Mo Room Ku Asila. Bou- Kn Karuchu?

Mu-Emt Basichi.

Bou- To Khudi Ta Room Re Achhi Jaunu.

Mu-Hau Mu Jauchi. Hele Tate B Genhibi Khudi Nka Saha

Bou- Hau Tu Aga Khudi Nku Genhe Ta Pare Mote Dakibi.

Mu- Tu Sointhibu T.

Bou- Na . Mu TV Dekhuchi Tu Jaa

Mu- Ok Bou. Ta Pare Mu Khudi Nka Room Ku Asili. Khudi Bed Re Soithile.. Mu Tanka Pakhe Basili. Se Kahile Abe Asili. Kn Karuthila Ki..

Mu- Wp Re Chat Karuthili.

Khudi- Chat Na Apa Nka Saha Kn Karuthila.

Mu- Na Kichi Karini. Tmku Karibi Aji Ta Saha Kn Pain Karibi.

Khudi-Kn Kariba Tk Kahila Mo Saha.

Mu- Tame Aga Basa Ta Pare Kahibi. Soile Kn Hba.

Khudi-Hau Light Au Kabata Band Kara Mu,- Kn Pain

Khudi-Mote Laja Lagiba Nhele.

Mu- Light Off Kale Kmt Kn Dekhibi. Kuade Kn Pureibi.

Khudi- Hau Tme Kabata Band Karidia. Mu Jaiki Kabata Smt Band Karideli Au Vitaru Lock Kalini. Mu Jaiki Khudi Nku Utheili Au Tanku Jorse Dharili Se B Mote Dhariki. Mu Tanka Othku Kiss Kali .Bekaku Kiss Kali. Se Smt Dharithile Mote.

Mu Tanku Bed Re Suaieli. Tanka Upare Soiki Tanka Othku Kiss Karichalili .Se B Mote Kiss Kale.Ta Pare Mu Tanka Bekaku Kiss Kali Chatili . Se Mo Bekaku Dhari Chaputhile. Mu Aste Aste Tanka Kana Ku Kamudili.. Se Ahhh Ahh Haurhile.. Kahile Aste Kamuda Katuchi Mote..

Mu Sry Kahili. Mu Puni Tanka Othaku Kamudili .Tanka Pati Vitare Mo Pati Pureiki Sosili. Tanka Jivaku Chuchymili. Se B Mote Kiss Karuthile.. Mu Kahili Khudi Kemit Laguchi. Se Kahile Kichi Kuhani Tame Jaha Paucha Karichala.

Mu Tanka Dudhaku Chipili 5min.. Ta Pare Tanka Luga Kadhideli. Se Khali Saya Blouse Re Thile. Red Saya Ku Red Blouse. Tanka Goda Pakhku Asiki Tanka Goda Anguthiki Mo Patire Purei Chuchumili. Aste Aste Tanka Saya Tekiki Goda Re Kiss Kali ..

Emt Kiss Kari Kari Tanka Jangha Ku Kiss Kali.. Mor Left Hand Ku Nei Tanka Patire Pureili. Se Mo Finger Ku Icecream Vali Chuchumile.. Tanka Patire Mo Hata Ani Tanka Dudhaku Chilili. Mu Tanka Saya Vitare Mo Mundaku Pureideli.

Au Panty Uparu Bia Ku Chatili.Emt Chati Chati Panty Oda Karideli.. Se Sei Tym Re Tanka 2 Goda Ku Mo Mundaku Chapidele. Mo Munda Smt Tanka Bia Upare Thila. Tqnka Bia Alga Gote Basna Heuthila..

Ta Pare Mu Ta Vitaru Baharili Tanka Saya Kholideli.. Au Tanka Petaku Kamudili. Kamudi Kamudi Daga Karideli. Se Khali Aaaahhhhhaaaa Aaaahhhhhaaaa Heuthnti..

Se Mote Tanka Othaku Uparu Vidi Nei Mo Othku Kamudile Jorse..Mote Katila Tk.Se Kichi Sunibar Nthile.Khali Kiss Karichaluthile..

Mu Gote Hata Ani Tanka Red Panty Vitare Hata Pureili.Setebelku Tanka Bia Oda Heiki Nalei Jaithila..Nalua Nalua Mo Hata Lagila.Au Bht Garam B Heithila..

Mu Bia Ru Hata Ani Tanka Patire Pureideli.Jete Sabu Tanka Bia Pani Lagithila Mo Hatare Se Sabu Chatiki Safa Karidele.. Se Mote Kahile Rinku Aji Mote Genhiki Pura Santi Karidia Mu Bht Din Hela Ginha Khaini.

Mu Kahili Aji Tmku Santi Karidebi. Se Kahile Jaldi Kara Au Rahiheuni.. Mu Tanka Blouse Kholili.Tanka Bada Bada Dudha Bra Vitare Jhuluthila.. Mu Tanku Side Kariki Suaideli. Tanks Pachapatu Tanka Pithiki Kiss Kali .

Au Hatare Dudhaku Chiputhili.. Mu Mo Pati Tanka Bra Hook Pakhku Ani Bra Hook Kholiki.. Bra Bahara Karideli. Tanku Uparku Kari Suaodeli. Tanka Dudhaku Patire Purei Khaili.Tanka Dudha Vundiki Kamudili ..

Se Kahile Khao Mo Dudhaku Rinku Khaidia.Mu Tanka Dudhaku Gote Khauthii Au Gote Dushku Chiputhili. Se Mo Pant Kholidele.Ay Mo Bandku Dhari Haleile.

Setebelku Mo Banda Thia Heiki Thila.Mu Khudinka Munha Pakhre Basiki Mo Bandku Tanka Patire Pureidebi Aga Pacha Kali. Se Smt Mo Bandku Khaichalile..

Ta Pare Mo Bandru Sabu Birja Baharigla Tanka Pativitare.Se Kahile Rinku Tame Kichi Nkariki Baharigla Kn Pain..Au Kmt Mote Santi Kariba Genhiki.Mu Kahili Tame Chinta Karani Mu Tmku Santi Karidebi.

Se Mo Bijaku Peidele.. Mu Tanka Uparu Uthiki Asi Gote Sex Tablet Khaili.. Tanku Kahili Mo Bandku Au Khaoo.. Se Khai Chalie. Kichi Tym Pare Mo Banda Pura Hard Heigla.. Mu Tanka Panty Kholiki Bahara Karideli.. Tanku Kahili Goda Mela Kara Mu Rana Bia Khaibi..

Khudi Kahile Na Na Khani Se Bhala Nuhe.. Mu Tanku Kahili Dekha Kemit Laguchi Mote Kahiba.. Se Ta Pare Raji Hele. Goda Melakale. Mu Tanka Balua Bia Ku Chatili.. Bala Ku Chatili.. Bia Uparu Chati Chati Bia Oda Karideli.

Se Kahili Kahuthile Au Rahiparuni Rinku Kn Karucha Ate.. Mu Tanka Katha Nsuni Bia Vitare Jiva Pureideli. Mo Jiva Garam Lagila.. Tanka Bia Ku Smt Chatili 10min . Bia Ru Nala Baharuthila Sabu Mu Chatili Khaideli.

Khudi Mo Mundaku Chapiki Dharithile Bia Upare..Mu Smt Khai Chalili.Ta Pare Tanka Uparku Asi Tanka Munha Pakhku Jai Mo Patiru Tanka Bia Paniki Tanka Patire Pureili.Se Sabu Peidele..

Mu Au Sambhali Npari Mo Bandku Tanka Bia Re Pureili. Tanka Bia Tight Laguthila .. Mu Aste Aste Kari Sabu Pureideli..Se Khali Aaaahhhhaa Ahhhaaaa Aaaahhhhaa Heuthile..

Mu Jorse Kariba Start Karideli. Se Bed Khali Kaannn Kaannn Aaaaa Sound Heuthila.. Soiki 10min Genhili. Se Khali Kahuthile Gehidia Mo Bia Ku Santi Kara Mo Bia Ku Au Jorse Puraoo .. Mu Smt Jorse Karichalili..

Tanku Kahili Tame Antheiheiki Ruha. Mu Tanku Dogy Style Kariki Genhili.. Khudi Khali Jorse Pati Karuthile.. Khudi Kahile Tame Sua Mu Abe Tmku Karibi. Mu Soili Se Mo Upare Basiki Uthu Bas Hei Hei Mote Genhichalile..

Mu Khudi Nku Kahili Tmku Mu Sabubele Genhibi. Khudi Kahile Tame Mote Jetebele Chnhiba Setebele Genhiba Tma Dada Nthiba Tym Re.. Ta Pare Mu Bou Ku Dakili. Ame 3jna Ginha Genhi Helu.. Ta Pare Mor Jebe B Eacha Huye Khudi Au Bou Ku Ginhe.. Kemit Lagila Mo Kahani Mote Comment Re Kahibe..

Note: All Stories And Characters Posted On This Website Are Completely Fictional And Are Intended For Children Over The Age Of 18. If You Would Like To Share Some Of Your Experience With Us, You Can Send It By Clicking On Post Your Story Or By Mailing It To Our Mail Id. Your name and Mail Id Will Be Kept Completely Confidential As Long As You Are Safe.

Our Mail Id:- Xnxxstoriesin@gmail.com

Post Your Story

Life ସରିଯିବା ଆଗରୁ
ଏହିପରି ମନରେ ଉଠୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରପାଆନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ରେ ତେବେ ଡ଼େରି କାହିକି ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ଆପ୍
DOWNLOAD NOW

Post a Comment

11 Comments

 1. Replies
  1. Maa pua sex Stories kichi nua diay please???

   Delete
 2. Plz upload new maa pua bhauni sex story plz

  ReplyDelete
 3. Ohhh bhai sab kya story hai yar maza aagya

  ReplyDelete
 4. Jadi kayhi anty or Vhauja chahucha sex karibaku then whatsaap kara only Bbsr 9861835405

  ReplyDelete
 5. If any ladies want play boy plz
  Cont 9861415831

  ReplyDelete
 6. କେବଳ ମହିଳା ମାନେ ସେକ୍ସ ପାଇଁ କଲ କରି ପାରିବେ ଯଦି ଇଛା କରିବେ 9861415831

  ReplyDelete
 7. 8144401081 only women

  ReplyDelete
 8. Kehi mahila acha jie real re Kariba pain intrested ki mood acha ..mate insta re MSG Kara id - rohitk_6789...mun virgin age 24..plz msg Kara virginty loose karibaku chahuchi

  ReplyDelete
 9. 8260037814 for sexy bhauja

  ReplyDelete