ଗାଁ ମାଇକିନାକୁ କାନ୍ଧେଇକି ଗେହିଲି ବିଆକୁ ଚଟିଆ କରି ଦେଲି (Gaon Maikina ku Kandei ki Gehili Bia Ku Chatia Karideli)

Mu Bahare Rahe Au 1yr Ki 2 Year Re Gan Ku Ase, Ama Gan Re Mate Bahut Vala Lage Hele Bahare Chakiri Kari Thibaru Gan Re Rahiba Samvaba Hue Na. Tathapi Jebe Ase 1mas Rahe. Mo Bapa Bou Sabubele Kuhanti Baha Heija Hele Mun Mana Kare Karana Mor Iccha Haunathila Baha Heba Lagi. Hele Gote Ghatana Ghatila Jaha Falare Mu Baha Heba Lagi Iccha Kali. Se Ghatana Sunila Pare Tuma Bia Au Banda Ru Pani Bohi Padiba. Ye Ghatana 2008 Masihara Mote Setebele 27 Barsa. May Masa Re Mun Gharaku Asili, Mo Darama Tike High Thila Tenu Gharaku Asila Bele 3lakh Nei Ase. Bapanku 2lakh Dei Die Au 1 Lakh Mor. Gan Re Masti Chale Mun Bahut Tanka Die Au Feast Bi Karu. Emiti Dine Gote Sanga Mote Kahila Je Pakha Gan Re Jua Khela Hauchi Au Sethi Chal Jiba Mun Sedina Ratire Ghare Micha Kahi Jua Khelibaku Gali Mate 1st Round Re Sujog Milila Mu 1000 Lagei Jiti Gali Tenu Ahuri Intrested Heli Emiti Khela Badhila Au Mun Jiti Chalili Sedina 30000 Jiti Gali Tenu Mo Mana Jua Khelibaku Atura Hela. Ta Para Dina Ratire Bi Semiti Jitili Hele Mo Against Re Jou Loka Thila Se Gote Jidia Loka Thila. Sabu Tanka Sarila Pare Se Mo Saha Baji Marila . Khela Re Jadi Se Hari Jiba Ta Maikina Mo Pakhare Rahiba Au Jadi Mun Hare Tebe Mun 1lakh Taku Debi. Samaste Se Condition Re Raji Hele Au Ta Para Dina Khela Heba Boli Katha Hela. Mun Mo Account Ru 30000 Au Jiti Thiba 70000 Nei Sedina Khela Ku Gali. Setebela Ku Rati 12 . Condition Mutabak Se Ta Maikina Ku Nei Asi Thila. Khela Purbaru Katha Hela Je Jadi Se Hariba Tebe Ta Maikina Samastanka Samnare Mo Katha Maniba,Darkar Padile Nangala Bi Heba. Khela Start Hela Samagste Tali Maruthanti. Ta Maikina Chup Hei Basi Thila Mun Ta Niriha Munha Dekhi Mote Bahut Dukha Lagila, Mun Jani Jani Haribaku Lagili 3 Round Harila Pare Se Loka Vabila Aji Mu Hari Jibi Au Kharap Vasa Re Gali Debaku Lagila. Ta Maikina Ku Kahila Saree Kholi Khela Dekhibaku Se Bedhei Kichi Kam Nathila Sange Sange Saree Kholi Sabu Tokanka Samna Re Bada Bada Dudha Dekhei Bulila. Mun 1st Time Gote Emiti Maikina Dekhili. Mane Mane Jaha Vabu Thili Se Maikina Seia Nathila. Khela Puni Start Hela Se Maikina Ta Swamiku Kahila Aji Se Bedha Chua Ku Maza Dei Dia Hari Gale Gandire Baunsa Pasi Jiba. Mo Raga Munda Ku Chadhi Gala Mun Mane Mane Thik Kali Je Aji Ye Maikina Ku Pane Debi. Khela Chalila Mun Khela Re Concentrate Kari Jiti Chalili. Mun Kichi Na Suni Kheli Chalili Au Semiti Jiti Chalili,8round Khela Sarila Belaku Mun 5round Au Se 3 Round Jiti Thilu. Tenu Au Gote Round Jiti Gale Mun Jiti Jibi. Se Kebala Draw Kari Banchibara Prayas Kariba. Ta Maikina Pura Kandunu Mandunu Hei Gala, Mo Raga Bahut Hei Gala Karana Sethi Se Maikina Bahut Kharap Vasa Re Gali Dau Thila.Puni Khela Start Hela Se Maikina Sete Belaku Ta Blouse Kadhi Kebala Bra Pindhi Mote Disturb Kala Mun Ta Faluka Faluka Dudha Au Tight Jaubana Dekhi Samvali Parilini .

Pant Vitare Mo Banda Chatpat Hebaku Lagila. Se Round Re Mun Hari Gali . Se Maikina Khusire Ta Saya Kadhi Kebala Bra Au Panty Re Chida Hela. Sete Belaku Sabu Toka Nija Banda Maliba Start Kaleni. Sesa Round Khela Start Heba Agaru Mo Sanga Mo Kana Re Kahila Tu Jama Maikina Ade Dhyana Na Dei Khele. Mun Khela Re Dhyana Deli Se Maikina Mo Pachare Dudha Mari Mate Disturb Kala Hele Mun Ragare Kheli Jiti Gali. 4-6 Baji Re Mun Jiti Gali. Setebelaku Se Maikina Kandi Pakeila. Niyama Mutabak Se Ta Maikina Ku Mo Hatare Dei Paleila. Sabu Juadi Kahile Raju Babu Ame Jou Maal Ku Paibaku Sabu Tanka Barbad Karithilu Aji Taku Tame Paila . Amaku 1000 Tanka Lekha Dia Ame Feast Karibu. Mun 12 Janaku 12000 Deli Au Jie Mukhia Thila Taku 3000 Deli.Se Mukhia Mate Kahila Raju Babu Aji Tame Jou Maikina Ku Paicha Se Agaru 20 Thara Baji Lagichi Hele Kebe Bi Hari Nathila,Bahut Tokanku Khela Vitare Dudha Dekhei Harei Die.Hele Aji Sali Harichi. Mu Se Maikina Ku Aneili Se Setebelaku Sadhi Pindhi Sari Thila. Mukhia Kahila Dekhuna Bedha Ku Ebe Dudha Dekhei Utpat Karuthila Ebe Sati Sabitri. Mukhia Kahila Yaku Nei Ja Raju Babu Mana Vari Genhi Bia Gandi Fatei Sari Malisahi Re Biki Deba. Se Maikina Talaku Munha Kari Chida Hei Thila. Mo Sanga Kahila Chal Jiba Tike Genhi Deba Au Mun Dalal Thik Karuchi Biki Deba. Mun Mukhia Ku Pacharili Yaku Kouthi Rakhiba Se Kahile Gan Tota Vitare Gote Ghara Achi Seithi Rakha. Mun Taku Nei Sei Tota Gharaku Gali Andhara Re Torch Mari Taku Nei Seithaku Gali. Mo Sanga Kahila Chal Taku Genhiba. Mo Banda Bi Chat Pat Hau Thila. Mo Sanga Kahila Chal Genhiba . Ame Dunhe Taku Langala Karibaku Galu Hele Mo Sanga Kahila Raju Ebe Condom Nahi Genhile Aids Hei Jiba. Mun Kahili Hau Chal Halei Deba Se Maikina Kahila Asa Mun Halei Debi . Mun Kahili Na Thau Hele Mo Sanga Ta Banda Ku Nei Ta Samna Re Chida Hela. Se Ta Banda Ku Jor Haleila, 2min Re Tar Bahari Gala . Se Chup Chap Hei Chida Hela. Mu Halau Thili Hele Baharu Nathila. Se Maikina Mo Pakhaku Asi Mo Banda Dhari Mote Kahila Ye Raju Tame Mate Bikani . Tume Jaha Kahiba Karibi Tuma Maikina Hei Rahibi Hele Mate Dalal Ku Diani. Mo Banda Fulibaku Lagila Pura 8inch Ra Sapa. Se Kahila Ilo Bopa Ye Banda Mo Bia Fatei Deba.

Mun Kahili Thau Tame Halani Se Kahila Raju Tame Agaru Genhina Ki Mun Kahili Na.Se Kahila Mate Rakha Sabu Sikhei Debi. Mun Kahili Hau. Se Mo Banda Halei Maal Bahar Kari Dela. Mun Agaru Kebe Ete Birja Bahara Kari Nathili. Se Kahila Tama Sapa Bahut Garala Kadhichi.Mu Kahili Mun Jama Halaena. Mo Sanga Sethu Kahila Chal Ye Bedha Ku Dalal Pakhaku Neba Hele Mun Mana Kali. Mor Semiti Kama Karibaku Iccha Helani Tenu Mun Kahili Tu Ja Mun Ta Saha Nirola Re Katha Hebi. Mo Sanga Paleila Pare Mu Taku Sabu Pachari Bujhili. Tara 2ta Pila Achanti Ta Swami Chasa Kare Au Jua Kheli Chale. Tara 2 Ta Pila Katha Suni Mo Manare Daya Asila Mun Taku Kahili Jadi Mun Ebe Tumaku Tuma Swamiku Deidie Tame Kan Khusi Heba. Se Mo Goda Dhari Kandi Pakeila Kahila Satare Raju Mu Puni Mo Pilanka Pakhaku Feribi. Mun Kahili Han. Se Kahila Jua Re Jou Maikina Baji Lagichanti Aji Jae Kehi Gharaku Feri Nahanti. Mun Kahili Tumaku Mun Ferei Debi. Se Mote Kundhei Pakeile Au Kahile Satare Tume Mahan. Setebelaku Sakala 8. Ame Tota Ru Bahari Tanka Gharaku Galu. Ta Swami Dui Pilanku Khaibaku Dauthila. Mun Se Maikina Ku Tike Durare Rahibaku Kahili Au Se Chida Hela. Mun Ghara Vitaraku Gali. 2pila Khau Thanti.Se Loka Mana Dukhare Basi Thila. Mate Dekhi Chamaki Padi Uthi Asila Au Kahila Raju Babu Kuade Asila, Mun Kahili Tumaku Dekhibaku. Se Kandi Pakei Kahila Raju Mu Jua Nisare Mo Maikina Ku Baji Lagei Deli Hele Vabi Nathili Ta Pare Kan Heba,  Pila 2 Ta Kemiti Chalibe. Mun Kahili Tuma Maikina Ku Mun Bikri Kari Deichi Au Janaku. Se Kandi Kandi Mo Goda Dharila. Sabu Katha Ta Stree Sunu Thila. Mun Isara Kalaru Se Bhtaraku Asila. Taku Dekhi Ta Pila 2jana Bahut Khusi Hele Au Ta Swami Mote Kahila Tume Mahan Raju Tume Mahan. Mun Kahili Je Tume Au Kebe Jua Khelibani. Se Mo Condition Re Raji Hela. Mun Ta Stree Ku Kahili Mun Asile Mate Tike Sikhei Deba. Sethu Asili Au Ta Para Dina Mun Chakiriku Asili.2008 May Ru 2009 May 1yr Vitare Mu Sanga Mananka Tharu Bahut Sex Knowledge Pai Thili. 2009 May Re Gan Ku Gali Mo Mana Jai Sei Maikina Pakhare. Seidina 4ta Bele Tanka Gharaku Gali Se 2jana Mate Dekhi Bahut Khusi Hele. Ta Swami Mate Dekhi Kundhei Pakei Kahila Raju Babu Tame Mo Paribar Banchei Dela. Mun Au Ebe Jua Kheluni. Mun Kahili Vala Karicha. Sandhya Re Mun Mo Bike Re Taku Basei Pakha Bazar Ku Galu Sethi Cha Jalakhia Khai Ferila Bele Mun Buna(Sei Lokara Na) Ku Kahili Tuma Stree Ku Gote Rati Mate Diantani. Buna Kahila:-Raju Babu Gote Rati Kanhi 100 Rati Nia, Tuma Dayaru Aji Se Mo Pakhare Achi. Mun Kahili Semiti Kichi Nahi Mun Gote Manisa. Buna:-Tume Jadi Kahiba Mo Jiban Dei Debi. Mun Kahili Na Mate Semiti Vabani Kichi Din Kari Puni Chakiri Ku Feribi. Buna:-Tuma Iccha. Sedina Tanka Gharaku Jai Se Bisayare Alochana Kalu. Mate Lagila Jemiti Se Maikina Mo Banda Ru Ginha Khaibaku Anei Rahi Thila.

Mun Kahili Kintu Taku Nei Bhubaneswar Re Karibi. Bhubaneswar Na Suni Se Bahut Khusi Hele,  Se Agaru Kebe Bhubaneswarr Jai Nathile. Plan Hela Je Se Mo Saha Bhubaneswar Jibe. Ta Paradina Mun Ghare Kahili Je Bbsr Re Urgent Kama Achi 2 Week Pare Feribi. Para Dina Sakalu Mun 1st Bus Re Baharili Sangare Se Asile Tanku Mun Kahili Ki Jie Pachariba Tame Mo Stree Boli Kahiba. Se Han Marile. Bus Re Ame Badambadi Re Pahanchi Sethu Barmunda Bus Dhari Dina 11re Bbsr Re Pahanchilu. Mun Gote Hotel Thik Kali Au Sethi Ame Dunhe Swami Stree Hisabare Rahilu.Hotel Room Re Pasu Pasu Mun Tanku Kundhei Pakei Tanka Falua Dudha Ku Chipi Deli .Se Kahile Ete Ucchana Kanhi Ebe Ta Sabu Tumara. Ame 2jana Bathroom Ku Fresh Hebaku Galu Se Agaruu Kebe Emitia Bathroom Re Gadhei Nathile Tenu Sabu Mate Pacharile. Fresh Hela Pare Se Au Gote Saree Change Kala Bele Mun Dekhili Tanka Kakha Re Bahut Bala Tenu Mun Vabili Bia Bi Bahut Jangalia Hei Thiba, Tenu Mun Tanku Pacharili Tuma Bia Re Kete Bala. Se Sange Sange Luga Teki Dekheile . Bahut Jangala Thila Tenu Mun Vabili Bala Ku Shaving Kari Dele Vala Huanta. Mun Tanku Kahili Chala Parlour Ru Asiba. Ame Gote Parlour Ku Galu Sethi Mun Kahili Je Tala Bala,Kakha Bala Katibaku Au Dudha Re Raju Boli Lekhibaku. Mun Bahare Wait Kali 1hr Pare Jane Mate Vitaraku Dakila Sete Belaku Sabu Kama Sarithila Hele Dressup Lagi Wait Kalu Se Tanku Bikin Au Lingarie Ani Dela Se Sabu Pindhile.Ame Baharaku Asilu Au Gote Medecine Store Ru 5packet Condom Neli. Sandhya Re Hotel Ku Galu Se Ginha Khaibaku Ucchana Hau Thanti Mun Bele Bele Dudha Chipi Tanku Garam Karuthili Rati 10 Re Dinner Pare Ama Khela Start Hela Mun Tanku Langala Kari Sabu Kholi Deli 1st Time Hei Thibaru Mu Nervous Thili Hele Se Bahut Experianced . Mo Munhaku Dudha Upare Chapi Dele Mun Bada Bada Dudha Vundi Ku Kamudi Chuchumili. Kichi Time Pare Mun Tanka Bia Ku Chuchumili Shaving Hei Pura Chik Chik Karuthila.

Se Mo Banda Ku Dali Dali Bada Kale . Mun Condom Anibaku Gala Bele Se Mate Mana Kale Au Kahile Mo Bandaru Se Gote Chua Karibe. Mun Khusi Hei Bia Re Pureili. Mo Banda Tike Bada Size Thila Tenu Tanka Bia Fati Gala. Se Chitkar Kari Kahile Tume Kan Ghoda Banda Purei Delaki. Mun Tanka Dudha Chipi Kahili Mun Para Tuma Ghoda. Emiti Bahut Avadra Katha Kahi Ame Ginha Genhi Helu. Mun Tanka Dudha Ku Kamudi Nali Karideli. Praya 45 Min Pare Mor Birja Bahari Tanka Bia Ku Fill Kala. Se Mote Jor Jabudi Dhari Kahile Aji Mate Bahut Ananda Milila. Sedina Ratire Tanku Au 2 Thara Kali Se Bahut Sexy Lagu Thile Ame 7 Din Hotel Re Hela Pare Mun Tanku Gandi Re Kali Se Bahut Enjoy Kale. Emiti Ahuri 7din Chalila Mun Banda Galu Mari Deli. Se Mo Saha Hei Jei Durbala Hei Gale. 15 Din Pare Ame Gan Ku Ferilu Mun Tanku Ta Swami Pakhare Chadi Gharaku Asili. May Last Re Puni Chakiriku Ferili Hele Khabar Paili Je Se Pregnent Heichanti. 2010 Re Mun Gan Ku Gala Bele Tanka Lagi Saree Au Mo Pua Lagi Khelana Nei Gali. Se Mate Kahile Nia Tuma Pua Ku Nia.

Note: All Stories And Characters Posted On This Website Are Completely Fictional And Are Intended For Children Over The Age Of 18. If You Would Like To Share Some Of Your Experience With Us, You Can Send It By Clicking On Post Your Story Or By Mailing It To Our Mail Id. Your name and Mail Id Will Be Kept Completely Confidential As Long As You Are Safe.

Our Mail Id:- Xnxxstoriesin@gmail.com

Post Your Story

Post a Comment

6 Comments

 1. Sex karibaku ichha achi se mo WhatsApp no re msg kar -9583775453

  ReplyDelete
 2. What's app me??? 8328851066

  ReplyDelete
 3. Hi Im Sam from Bhubaneswar
  Height-5'9" athletic figure
  Interested aunty,girl,bhauja mate contact karantu mo wp no. Re-7735364536

  ReplyDelete
 4. Jou brdha Mahikena mo saha nonstop ghiea khaeebaku icha achi plz laj ki mana dukha nabkariki pz cont my whatsapp*8480154586

  ReplyDelete
 5. Kebal jhia au bhauja mane call Kari paribe 9861415831

  ReplyDelete
 6. I am from boudh only girl msg me 8480166143

  ReplyDelete